Javna nabava za ponuditelje

Poštovani,

pružamo široki spektar konzultantskih usluga ponuditeljima i to: 

• analitički pregled ispravnosti i zakonitosti Dokumentacije za nadmetanje s ciljem detektiranja nepravilnosti u DZN-u koje značajno pogoduju određenim subjektima ili imaju eliminirajuće odredbe 

• izjavljivanje žalbe na Dokumentaciju za nadmetanje u suradnji sa odvjetničkim uredom 

• tumačenje Dokumentacije za nadmetanje te izrada mišljenja u vezi s pojedinim pitanjima ili nejasnoćama 

• pomoć prilikom izrade ponude 

• konačan pregled ponude prije predaje te eventualno otklanjanje nepravilnosti ili manjkavosti iste 

• predaja ponude i sudjelovanje na otvaranju ponuda 

• pomoć ponuditeljima prilikom pripreme i izrade pojašnjenja i upotpunjavanja ponude po pozivu naručitelj 

• zastupanje ponuditelja u pregovaračkom postupku 

• analiza Odluke o odabiru i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda 

• pregled i detektiranje manjkavosti ponuda ostalih ponuditelja 

• analiza opravdanosti izjavljivanja žalbe ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 

• izjavljivanje žalbe na Odluku o odabiru ili poništenju u suradnji sa odvjetničkim uredom 

• izjavljivanje tužbe na Upravnim sudovima za slučaj neusvajanja žalbe od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u suradnji sa odvjetničkim uredom 

Naše dugogodišnje iskustvo i profesionalnost temelj su Vašeg uspjeha. 

Kontaktirajte nas putem telefona 092 375 5301 ili emaila: office@oscorp.hr kako bi dogovorili informativni sastanak.