Javna nabava za naručitelje

Poštovani,

sa svojim suradnicima koji su ovlašteni za provođenje postupaka javne nabave pružamo konzultantske usluge naručiteljima kako prilikom izbora vrste postupka javne nabave te izrade Dokumentacije za nadmetanje tako i prilikom izrade poziva ponuditeljima za pojašnjenje odnosno upotpunjavanje ponude te konačno u postupku evaluacije ponuda i izrade Odluke o odabiru. 

Pregled najvažnijih usluga: 

• konzultantske usluge vezano za izbor i vrstu postupka javne nabave 

• izradu dokumentacije za nadmetanje s posebnim naglaskom na definiciju pravne, stručne i tehničke sposobnosti kao i specijalnih zahtjeva naručitelja

• analitički pregled ispravnosti i zakonitosti Dokumentacije za nadmetanje

• evaluacija ponuda

• sastav poziva na pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

• sastav zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

• sastav Odluke o odabiru

• zastupanje naručitelja u žalbenim postupcima ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u suradnji sa odvjetničkim uredom.

Naše dugogodišnje iskustvo i profesionalnost temelj su Vašeg uspjeha.

Kontaktirajte nas putem telefona 092 375 5301 ili emaila: office@oscorp.hr kako bi dogovorili informativni sastanak.